برای اطلاع سریعتر از برنامه ها در شبکه های اجتماعی ما عضو شوید..

معجزه دست ها (اردو راهیان نور)

راهیان نور دانشگاه یزد

اردوی فرهنگی زیارتی راهیان نور
🧭 سفری به جنوب کشور
📅 بازه اعزام برادارن: ۱۷ تا ۲۱ اسفندماه
📅 بازه اعزام خواهران: ۱۵ تا ۱۹ اسفندماه
⌛ مهلت ثبت نام تا ۱۲ اسفندماه
💳 هزینه ثبت نام: ۲۰۰ هزارتومان
💳 هزینه ثبت نام گروهی(حداقل سه نفر): ۱۶۰ هزارتومان

ارسال دیدگاه