برای اطلاع سریعتر از برنامه ها در شبکه های اجتماعی ما عضو شوید..

🔴بسیج دانشجویی دانشگاه یزد🔴

✅حضور فعال در همه عرصه ها‌ علمی، کارآفرینی،اردو‌ها جهادی ، کنشگری سیاسی ، حفظ ارزش های انقلاب و …
✅تشکل دانشجویی نمونه دانشگاه یزد در چندین سال متوالی

💠بسیج دانشجویی دانشگاه یزد رو به دوستان خودتون معرفی کنید↗️

 

ارسال دیدگاه