برای اطلاع سریعتر از برنامه ها در شبکه های اجتماعی ما عضو شوید..

نشست‌تخصصی‌‌پیرامون کابینه′′دولت‌سیزدهم′′

📍نشست‌تخصصی‌‌پیرامون
کابینه′′دولت‌سیزدهم′′
(همزمان‌با‌شروع‌هفته‌دولت)

باسخنرانی‌آقایان:
🎙️محمدحسین قدیری ابیانه
(سفیرسابق‌ایران‌در‌مکزیک‌و‌استرالیا)
با‌موضوع‌سیاست‌کلی‌خارجی
جمهوری‌اسلامی‌ایران.

🎙️دکترحیدری
(استاداقتصاددانشگاه‌اصفهان)
باموضوع‌تیم‌اقتصادی‌دولت‌و‌سیاست‌
کلی‌اقتصادی‌دولت‌سیزدهم.

🎙️آقای‌بصراوی
(تحلیل‌گر‌مسائل‌سیاسی)
باموضوع‌سیاست‌های‌کلی‌کابینه‌و
همخوانی‌با‌شرایط‌کشور.

🗓تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۳ شهریور ساعت ۲۱

لینک ورود به جلسه:
https://zil.ink/asle_sabet

🔷بسیج دانشجویی علوم پزشکی‌های یزد، اصفهان و مشهد.
🔷بسیج دانشجویی دانشگاه‌های یزد و اصفهان
🔷جامعه اسلامی دانشگاه اصفهان

👇🏻⇘⇘⇘ به ما بپیوندید ⇙⇙⇙👇🏻

🆔 @asle_sabet

🆔 instagram.com/asn_yazduni

ارسال دیدگاه