برای اطلاع سریعتر از برنامه ها در شبکه های اجتماعی ما عضو شوید..

محفلی در باب انتخابات ۱۴۰۰🗳🇮🇷

🔰بسم الله الرحمن الرحیم 🔰

محفلی در باب انتخابات ۱۴۰۰🗳🇮🇷
با حضور دکتر اکبر غفوری دکتری علوم سیاسی و مسائل ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

در سه جلسه با موضوعات مختلف:
⏰چهارشنبه ۲/۱ از ۲۱:۰۰ الی ۲۲/۰۰
موضوع:چرا در انتخابات شرکت کنیم؟

⏰پنجشنبه ۲/۲ از ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰
موضوع:آیا رئیس جمهور قدرت دارد یا تدارکات چی است؟

⏰جمعه:۲/۳ از ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰
موضوع: چرا انتخاب اصلح؟
(نامزد های جریان های سیاسی در انتخابات)

لینک ورود به جلسات :

http://skyroom.online/ch/qmasaf/bso•| پلاڪ بهشتــۍ🥀🍃
•| @pelak_beheshti 🥀🍃

ارسال دیدگاه