برای اطلاع سریعتر از برنامه ها در شبکه های اجتماعی ما عضو شوید..
محتوای زیارت حضرت زینب
فاقد تصویر شاخص

زیارت حضرت زینب (س) به واسطه پرچم متبرک آستان مقدس ایشان در بیمارستان شهید صدوقی یزد/ ۹۹.۷.۲۴