برای اطلاع سریعتر از برنامه ها در شبکه های اجتماعی ما عضو شوید..

معاونت علمی بسیج

عمده مخاطب ان دانشجویان تحصیلان تکمیلی می باشد و کارهایی از جنس پژوهشی، علمی و کشف راه حل مسائل و مشکلات اصلی کشور را انجام میدهد