برای اطلاع سریعتر از برنامه ها در شبکه های اجتماعی ما عضو شوید..

معاونت رسانه بسیج

معاونت رسانه بسیج وظیفه جهاد تبیین و پاسداری از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی را در قالب (نماهنگ ؛ پوستر ، مستند ، متن و ………) و انعکاس برنامه های دیگر معاونت های بسیج دانشجویی دانشگاه یزد را در فضای مجازی عهده دار است