برای اطلاع سریعتر از برنامه ها در شبکه های اجتماعی ما عضو شوید..

معاونت جهادی بسیج

از جمله معاونت هایی است که اثرگذاری در کل کشور و نقش افرینی را به عهده دارد که در اقدامی جهادی پاسخ برخی از مسائل و مشکلات مردم را در میدان عمل و با پای کار اوردن مردم انجام می دهد