برای اطلاع سریعتر از برنامه ها در شبکه های اجتماعی ما عضو شوید..

ثبت نام برنامه ” چگونه رل بزنیم؟ با اجازه بزرگترها یا من؟ “

سخنران: دکتر علیرضا لاور

مدیر آموزش بنیان ملی خانواده در کشور و مدرس دانشگاه های تهران

زمان: چهارشنبه: ۲ آذر ساعت ۲۰:۳۰

مکان: سالن شهید منتظر قائم