برای اطلاع سریعتر از برنامه ها در شبکه های اجتماعی ما عضو شوید..

ثبت نام اردوی فرهنگی زیارتی کرمان

*** اردوی فرهنگی زیارتی کرمان ***
زمان حرکت: چهارشنبه ۱۴ دیماه، ساعت ۱۷:۳۰
زمان برگشت: صبح جمعه ۱۶ دیماه
هزینه ثبت نام: ۸۰ هزار تومان

!!! ظرفیت محدود !!!

لطفا خواهران و برادران توجه داشته باشند که حتما از طریق دکمه مربوط به خود در این صفحه، اقدام به ثبت نام و پرداخت نمایند.